הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות

טופס הרשמה "עושים עסקים" סורוקה

soroka1

המכרז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה פותח דלתות לספקים
חדשים להצטרף לרשימת הספקים המוסמכים שלו

מה במפגש?

> הצגת מערך הרכש של בית החולים סורוקה
> הצגת הדרישות והקריטריונים להסמכת ספקים בסורוקה
> הצגת מיזם ביזבנגב- זירת המסחר לעסקים בנגב
> דיון פתוח, שאלות ותשובות על כל הקניינים של מחלקת הרכש, הבינוי והמחשוב

הענפים הנדרשים:

> ספקי ציוד טכני
> בניין ותשתיות
> ציוד משרדי
> ציוד חד פעמי
> ספקי מזון
> בתי מלאכה
> עבודות נירוסטה
> חשמל ואלקטרוניקה
> מחשוב
> ציוד למטבע מוסדי

הקריטריונים הבסיסיים הנדרשים להרשמה ליום הזה:

> בעלי עסקים שמקום עסקם בנגב כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב – 1991
> אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור.

18/05/2016 || 15:30-18:45  || בית החולים סורוקה, אודיטוריום שטרן, בצמוד למיון החדש (כניסה מרחוב וינגייט).
> החנייה בסורוקה תינתן ללא עלות למשתתפים בכנס.
05