הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות

רישום ליפעת מכרזים

*בלעדי לחברי ביזבנגב*

ביזבנגב מסבסדת לך מנוי שנתי ליפעת מכרזים ב500 ש"ח בלבד!

לקבלת פרטים נוספים ו/או הרשמה:

למידע נוסף על כלי סיוע בנושא מכרזים (סדנאות/ליווי עסקי/הדרכת יפעת מכרזים)
ניתן לפנות אלינו במייל bizbanegev@Negev.co.il או בטלפון 08-6705120