מפגש מנהלי רכש, גזברים וקניינים - ביז בנגב - מפגש מנהלי רכש, גזברים וקניינים - ביז בנגב
הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות

מפגש מנהלי רכש, גזברים וקניינים

אירועי ביזבנגב

 
פורסם ב-15.1.18

 

הזמנה למפגש