הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
6.6.18
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

אספקת והרכבת ריהוט בבניין הספרייה.

קוד: 07/2018 | תאריך פרסום: 7.5.18
הגוף המפרסם:
המכללה האקדמית ספיר ע"ר

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

המכללה האקדמית ספיר (ע"ר), מפרסמת מכרז לאספקת והרכבת ריהוט במבנה הספרייה בקמפוס המכללה, בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפרטים במסמכי המכרז. במסמכי המכרז ניתן לעיין בכתובת http://tender.sapir.ac.il החל מיום 3/5/2018. טל': 077-9802667

לקישור למכרז לחץ כאן

סיור קבלנים: בתאריך 21/05/2018 שעה 10:00. השתתפות חובה! סיור קבלנים יתקיים בקמפוס המכללה. נא להגיע לחדר אירוח בבניין הספרייה (בניין 3). ההשתתפות בסיור הינה חובה

מועד הגשה: 06/06/2018 12:00