הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
30.5.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-9342030 אתר אינטרנט

אספקת מוצרים מתכלים למדפסות ולפקסים.

קוד: 15/2019 | תאריך פרסום: 12.5.19
הגוף המפרסם:
מכון ויצמן למדע

תחומי עיסוק רלוונטיים

ארכיון הזדמנויות

תיאור ההזדמנות העסקית

מכון ויצמן למדע מתכבד להודיע על פרסום מכרז פומבי לאספקת מוצרים מתכלים למדפסות ולפקסים. לבירורים ניתן לפנות לאגף הרכש ענף מכרזים והתקשרויות בטלפון08-9342030 או בפקס 08-9346919 או במייל michrazim@weizmann.ac.il

מועד אחרון להגשה: 30/05/2019 שעה 12:00

לפרטי המכרז לחץ כאן