הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
22.5.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-6748754 אתר אינטרנט

אספקת מוצרי וחומרי ניקיון

קוד: 13/2019 | תאריך פרסום: 12.5.19
הגוף המפרסם:
עיריית אשקלון

תחומי עיסוק רלוונטיים

ארכיון הזדמנויות

תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות למכרז הנ"ל.

מועד אחרון להגשה: את ההצעות יש להגיש במחלקת המכרזים ברחוב הגבורה 7 מבנה הלשכה המשפטית קומה א' באשקלון במסירה ידנית בלבד לא יאוחר מיום 22/05/2019 שעה 12:00

לפרטי המכרז לחץ כאן