הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
22.5.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אספקת ספרים למוסדות חינוך.

קוד: 31/2019 | תאריך פרסום: 12.5.19
הגוף המפרסם:
עיריית באר שבע

תחומי עיסוק רלוונטיים

ארכיון הזדמנויות

תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית באר שבע מפרסמת מכרז לאספקת ספרים למוסדות חינוך. עלות מסמכי המכרז 1,000ש"ח. פרטים במח' התקשרויות בטל' 08-6463804 או במייל hitkash@br7.org.il

מועד אחרון להגשה: 22/05/2019 שעה 12:00