הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
18.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

אספקת ציוד משרדי.

קוד: 05/2019 | תאריך פרסום: 28.5.19
הגוף המפרסם:
המכללה האקדמית ספיר ע"ר

תחומי עיסוק רלוונטיים

ארכיון הזדמנויות

תיאור ההזדמנות העסקית

המכללה האקדמית ספיר ומכללת הנגב ספיר מזמינות בזה הצעות לאספקת ציוד משרדי בקמפוס המכללה בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטים במסמכי המכרז. ניתן לעיין בהם באתר האינטרנט החל מיום 27/5/19

מועד אחרון להגשה: 18/06/2019 שעה 12:00

לקישור למכרז לחץ כאן