הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
22.5.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

אספקת ציוד.

קוד: 24/19 | תאריך פרסום: 12.5.19
הגוף המפרסם:
מועצה מקומית ערערה בנגב

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

מועצה מקומית ערערה בנגב מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לאספקת ציוד עבור מוסדות החינוך והציבור. מסמכי המכרז יועמדו למכירה במשרדי המועצה ביישוב ערערה בנגב 8491100 בימים א'-ה' בין השעות 8:30 עד 15:00 תמורת 2,000 ש"ח (אשר לא יוחזרו בכל מקרה). יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן על הכתב בקובץ WORD בלבד לדוא"ל ararahadas@gmail.com עד 12/5/19 עד 12:00 ולוודא קבלת המסמכים בטל' 050-6662425

מועד אחרון להגשה: 22/05/2019 שעה 12:00

לפרטי המכרז לחץ כאן