הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
8.6.17
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

בחירת ספק להסעת תיירים מאוניות הנוסעים באמצעות מוניות מ/אל נמל אשדוד

קוד: נכ-02/2016 | תאריך פרסום: 15.5.17
הגוף המפרסם:
חברת נמל אשדוד בע"מ

תחומי עיסוק רלוונטיים

נותני שירותים שרותי הסעות

תיאור ההזדמנות העסקית

חברת נמל אשדוד בע"מ מעוניינת לקבל הצעות למתן הרשאה להסעה באמצעות מוניות קטנות ומוניות גדולות של תיירים ואנשי צוות המגיעים לנמל אשדוד באניות נוסעים הפוקדות את הנמל מעת לעת, תמורת תשלום דמי הרשאה. לא ייבחרו יותר משלושה ספקים להפעלת מוניות קטנות וספק אחד להפעלת מוניות גדולות. המציעים הזוכים של מוניות קטנות ישלמו לחברת הנמל בפועל דמי הרשאה עבור הפעלת מונית קטנה בגובה דמי ההרשאה המוצעים ע"י המציע שהצעתו דורגה במקום האחרון בקבוצת הזוכים. חברת הנמל תחלק לזוכים במכרז 5 רישיונות כניסה לתחנת של מוניות קטנות ו-2 רישיונות כניסה לתחנה של מוניות גדולות. לחברת הנמל זכות הבחירה להגדיל את כמות הרישיונות בכפוף לתנאי המכרז והחוזה. לכל היותר יורשו עד שני נהגים להפעיל מונית אחת. רישיונות הכניסה יהיו בעבור מונית ספציפית ועבור הנהג. התחרות במכרז היא על גובה דמי ההרשאה למונית שיוצעו ע"י המשתתפים במכרז. שימת לב המציעים כי במכרז נקבע גובה מינימאלי לדמי ההרשאה בשיעור של 1,000 ש"ח לשנה למונית בצירוף מע"מ וצמוד למדד המחירים לצרכן של חודש מרץ 2017 (100.1 נק') עבור הרשאה להפעיל מונית קטנה וסך מינימאלי של 1,250 ש"ח לשנה למונית בצרוף מע"מ וצמוד למדד המחירים לצרכן של חודש מרץ 2017 (100.1 נק') להפעלת מונית גדולה. לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות בכתב בלבד, עד לתאריך 23/5/17 שעה 12:00 לגב' קארין תשובה בפקס: 08-8517365.

תנאי סף מרכזיים: ברשות או בשליטת מצויים לפחות 20 כלי רכב מסוג מוניות קטנה (עד 7 נוסעים בנוסף לנהג) ו/או לפחות 7 כלי רכב מסוג מונית גדולה (עד 10 נוסעים בנוסף לנהג) העומדים בתנאים הבאים: כלי רכב משנת יצור 2012 ואילך. מותקנים בו עד 7 או עד 10 מושבים תקניים בנוסף לנהג. מצוין ברישיון הרכב "מונית". רשיון הרכב כולל רישיון הסעה לנסיעה מיוחדת.

למסמכי המכרז: https://goo.gl/aWjf2H

להגשה עד: 8/6/2017 12:00