הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
31.5.18
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-9951613 אתר אינטרנט

ביצוע עבודות אלומיניום בבית ספר לבאות בערד מכרז פומבי: 15/2018

קוד: 15/2018 | תאריך פרסום: 1.5.18
הגוף המפרסם:
עיריית ערד

תחומי עיסוק רלוונטיים

אלומיניום

תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: עבודות אלומיניום בבית ספר לבאות בערד

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

תנאי סף

  1. על הקבלן להיות מתקין מורשה של חברת אלומיניום מוכרת בישראל.
  2. על הקבלן להיות מוסמך לת"י 1068 ות"י 4068.
  3. על הקבלן להיות בעל ניסיון של לפחות 10 שונות עבודה בהתקנת אלומיניום.
  4. על הקבלן להגיש המלצות מ 2 פרויקטים לעבודות שביצע בהיקף של לפחות 300,000 ₪.

תיאור כללי של העבודה

  1. פרוק, ייצור והתקנת חלונות אלומיניום בחזית המזרחית של המבנה בית הספר לבאות.
  2. פרוק ייצור והתקנת 2 דלתות וויטרינה מאלומיניום במבנה בית הספר לבאות.
  3. פרוק והתקנת דלת פלדה מוסדית

הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

לקישור למכרז לחץ כאן

סיור קבלנים: סיור הקבלנים יתקיים ביום 10/05/2017 בשעה 10:00 נפגשים באולם חרמון. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

מועד הגשה: ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 31/05/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.