הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
29.8.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

moria@hcl.co.il אתר אינטרנט

ביצוע עבודות פיתוח – כניסה ראשית רחוב הרצל, אופקים.

קוד: 17/2019 | תאריך פרסום: 31.7.19
הגוף המפרסם:
אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ (להלן: "החברה") עבור עיריית אופקים מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח – כניסה ראשית רחוב הרצל, אופקים.

סיור קבלנים: סיור קבלנים חובה יתקיים ביום חמישי ה- 08/08/2019 בשעה 12:00 במשרדי החברה (נא לדייק).

מועד אחרון להגשה: את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שבחברה ביום חמישי ה-  29/08/2019  עד לשעה  14:00.ההצעות  תוגשנה במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז, במסירה ידנית בלבד.

לקישור למכרז לחץ כאן