הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
2.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-9938706 אתר אינטרנט

בניית בית כנסת שכונת נתיבות מערב ב" מגרש 407

קוד: 14/2019 | תאריך פרסום: 12.5.19
הגוף המפרסם:
עיריית נתיבות

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית נתיבות מבקשת בזה לקבל הצעות קבלנים לביצוע העבודות הנ"ל.

את תיק המכרז ניתן לרכוש אצל הגב` ארלין מדינה- רכזת ועדת מכרזים במשרדי העירייה ברח` ירושלים 8, נתיבות, החל מיום ראשון 19/5/19 בשעות 9:00-15:00, זאת בתמורת סכום של 2,500 ₪ אשר לא יוחזרו.

תדריך וסיור קבלנים יערכו ביום ראשון 19/5/19 בשעה 10:00, במשרד מהנדס העיר נתיבות, רח` שדרות ירושלים 8, נתיבות. השתתפות בסיור קבלנים אינה חובה .

מועד אחרון להגשה: תאריך החזרת ההצעות עד יום ראשון 2/6/2019 עד השעה 12:00.. את ההצעות יש להגיש ידנית לגב` ארלין מדינה במשרדי העירייה, רח` ירושלים 8 נתיבות, ולשימן בתיבת ההצעות, כשהן במעטפה סגורה וחתומה, עליה יהיה רשום מכרז מס` 14/2019 . הצעה שתגיע לאחר שעה 12:00 לא תוכנס לתיבת ההצעות.

למסמכי המכרז לחץ כאן