הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
30.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

בניית שלב ג' בבי"ס יסודי אלאנדלוס בשכונה 45.

קוד: 14/2019 | תאריך פרסום: 12.5.19
הגוף המפרסם:
מועצה המקומית כסיפה

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

מועצה המקומית כסיפה פונה בזאת לקבלת הצעות מחיר לבניית שלב ג' בבי"ס יסודי אלאנדלוס בשכונה 45 שבמועצה המקומית כסייפה בשטח של כ-1,013 מ"ר. העבודה כוללת עבודות שלד, גמר, מערכת תברואה, מתקני חשמל, מיזוג אויר, מערכת כיבוי אש, פיתוח וכדומה והכל כמפורט במסמכי המכרז המלאים. רכישת מסמכים: חלה חובה על המציע לרכוש את מסמכי המכרז הכולל תנאי ונהלי ההשתתפות תמורת 2,000 ₪ שלא יוחזרו. ניתן לרכוש את חומר המכרז החל מיום 22/05/2019, מיד עם סיום סיור הקבלנים ולאחר מכן ובימים א' - ה' בשעות העבודה 09:00-16:00 במשרד מהנדס המועצה בבניין המועצה בישוב כסיפה

סיור קבלנים: בתאריך 22/05/2019 שעה 10:00. השתתפות חובה! חלה חובה על המציעים להשתתף בסיור הקבלנים. במועצה מקומית כסיפה

מועד אחרון להגשה: 30/06/2019 שעה 12:00

לפרטי המכרז לחץ כאן