הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
1.9.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

.08-6563243 meirh@Dimona.muni.il אתר אינטרנט

הזמנה להציע הצעות הפקת פסטיבל יהדות מרקש 2019

קוד: | תאריך פרסום: 13.8.19
הגוף המפרסם:
עיריית דימונה

תחומי עיסוק רלוונטיים

עיצוב

תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית דימונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעתם להפקת פסטיבל "יהדות מרקש" שיתקיים ביום רביעי, ה-16.10.2019 ( י"ז בתשרי, התשע"ט – חוה"מ סוכות) בין השעות 00:09 ל-00:19 באגם דימונה (להלן: "הפסטיבל", "האירוע").

סיור מציעים: סיור מציעים במתחם המיועד לקיום הפסטיבל יתקיים ביום 25.08.19 בשעה 11:00 .נקודת המפגש בכניסה לבניין העירייה, שדרות הנשיא 1 .במסגרת המפגש תתאפשרנה קבלת הבהרות ומענה לשאלות המשתתפים. יש לאשר השתתפות בסיור מראש באמצעות המייל

מועד אחרון להגשה: את ההצעה על כל צרופותיה, כשהיא מלאה וחתומה על ידי המציע/ה כדבעי, יש להעביר לידי מר מאיר חזן, מנהל אגף התרבות, בבניין העירייה - קומה 3 ,ו/או באמצעות הדוא"ל: meirh@Dimona.muni.il, וזאת עד ליום 01.09.19 בשעה 12:00 .כמו כן, באחריותו הבלעדית של המציע לוודא קבלת ההצעה באגף התרבות בטל':
לקישור למכרז לחץ כאן