הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
13.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-6797314 rania@alqasoum.org.il אתר אינטרנט

הזמנה להציע הצעות לאספקה, התקנה ואחזקת מכונות צילום משולבות עבור המועצה.

קוד: 13/2019 | תאריך פרסום: 12.5.19
הגוף המפרסם:
המועצה האזורית אל קסום

תחומי עיסוק רלוונטיים

ארכיון הזדמנויות

תיאור ההזדמנות העסקית

המועצה האזורית אל קסום מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לאספקה, התקנה ואחזקת מכונות צילום משולבות עבור המועצה. מסמכי המכרז יועמדו לעיון והורדה ב/מאתר המועצה. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי המועצה בימים א'-ה' בין השעות 08:30 עד 15:00, או טלפונית בטל' שמספרו 08-6797314, תמורת סך של 500 ש"ח (אשר לא יוחזרו בשום מקרה). יש לרכז את כל השאלות במידה וקיימות, ולהעלותן על הכתב עד ליום 29.05.2019 ועד השעה 12:00, בקובץ WORD בלבד, לדוא"ל:rania@alqasoum.org.il ליידי הגב' ראניה שאהין אזריק, ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו: 08-6797312

מועד אחרון להגשה: 13/06/2019 שעה 12:00