הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
16.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

הסבת מרפסת לכיתת לימוד וביצוע שיפוצי קיץ בבי"ס ניצני הנגב בבית קמה.

קוד: 2019/ה/4 | תאריך פרסום: 19.5.19
הגוף המפרסם:
מועצה אזורית בני שמעון

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

המועצה האזורית בני שמעון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות להסבת מרפסת לכיתת לימוד וביצוע שיפוצי קיץ בבי"ס ניצני הנגב בבית קמה, כמפורט במסמכי המכרז (להלן: "העבודות"). רכישת מסמכים: את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 23/05/2019 במשרדי המועצה בשעות העבודה (8:00-15:30) בסכום של 500 ש"ח (חמש מאות ש"ח) אשר לא יוחזרו בכל מקרה

סיור קבלנים: בתאריך 23/05/2019 שעה 14:00. השתתפות חובה! נפגשים בכניסה לקיבוץ בית קמה. ההשתתפות בסיור חובה

מועד אחרון להגשה: 16/06/2019 12:00 את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית (לא בדואר) במשרדי המועצה בתיבת המכרזים במועצה. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל

לקישור למכרז לחץ כאן