הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
28.12.17
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-6868404/6 אתר אינטרנט

הסעות תלמידים לחינוך המיוחד

קוד: 13/2017 | תאריך פרסום: 25.9.17
הגוף המפרסם:
מועצה מקומית חורה

תחומי עיסוק רלוונטיים

שרותי הסעות

תיאור ההזדמנות העסקית

מועצה מקומית חורה מפרסמת מכרז להסעות תלמידים לחינוך המיוחד.

פרטים באתר המועצה.

לפרטים נוספים טל': 08-6868404/6.

להגשה עד: 28/12/2017, 12:00.