הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
9.9.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

הפעלת חנות לציוד משרדי וחנות קונספט בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס בבאר שבע

קוד: 5265/2019 | תאריך פרסום: 31.7.19
הגוף המפרסם:
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

תחומי עיסוק רלוונטיים

ציוד ומיכון משרדי

תיאור ההזדמנות העסקית

הפעלת חנות לציוד משרדי וחנות קונספט בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס בבאר שבע

סיור קבלנים: 12/08/2019, שעה 12:00  משרדי מחלקת רכש והספקה בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, בניין קרייטמן (26), חדר 120. השתתפות במפגש חובה!

מועד אחרון להגשה: 09/09/2019, שעה 15:00 על המציע להכניס את הצעתו לתיבה המיועדת לכך, במשרדי מחלקת רכש והספקה בקריית האוניברסיטה ע"ש משפחת מרקוס, בניין קרייטמן )26 ,)חדר 120 ,

לקישור למכרז לחץ כאן