הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
29.8.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

שיפוץ בית העלמין דימונה

קוד: 37 | תאריך פרסום: 7.8.19
הגוף המפרסם:
הקרן לפיתוח דימונה

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

הקרן לפיתוח דימונה (להלן הקפ"ד ) מזמינה בזאת הצעות לשיפוץ בית העלמין – מבנה הספדים, דימונה.

סיור קבלנים: סיור קבלנים יערך בתאריך 19/8/19 יום ב' בשעה 11:00. היציאה: ממשרד מנכ"ל הקפ"ד.

מועד אחרון להגשה: התאריך האחרון להגשת ההצעות הוא 29/8/2019 , יום חמישי בשעה 15:00.

לקישור למכרז לחץ כאן