הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
3.9.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

ייצור, אספקה והתקנת וילונות עבור עיריית באר-שבע

קוד: 46/2019 | תאריך פרסום: 5.8.19
הגוף המפרסם:
עיריית באר-שבע

תחומי עיסוק רלוונטיים

ארכיון הזדמנויות

תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית באר שבע [להלן: "העירייה"] מכריזה על פניה לקבלת הצעות לייצור, אספקה והתקנת וילונות עבור עיריית באר שבע

מועד אחרון להגשה: מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך 03.09.2019 עד השעה 12:00. מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה תיפסל ולא תובא לדיון. המסירה תיעשה ידנית במחלקת התקשרויות, חדר מס' 129 .

לקישור למכרז לחץ כאן