הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
19.12.17
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-6463804/705 .hitkash@br7.org.il אתר אינטרנט

הגשת מועמדות להיכלל בספר הקבלנים והספקים של עיריית באר שבע

קוד: 53/2017 | תאריך פרסום: 6.11.17
הגוף המפרסם:
עיריית באר שבע

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית באר שבע (להלן: "העירייה"), מזמינה ספקים/קבלנים להגיש בקשה להיכלל בספר הקבלנים והספקים של העירייה (להלן: "ספר הספקים").

הרישום בספר הספקים נדרש לטובת פניית העירייה לרשומים בו, במכרזי זוטא ו/או בנוהל הצעות מחיר, שעורכת העירייה במקרים של פטור ממכרז לפי תקנה (3) 3 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "התקנות").

ניתן לפנות למחלקת התקשרויות וביטוח, בחדר 129 בבניין העירייה. טל: 08-6463804/705; פקס: 08-6463630 או בדוא"ל .hitkash@br7.org.il.

את מסמכי הבקשה ניתן לקבל, ללא תמורה, במשרדי העירייה, בימים א-ה בין השעות 8:00-12:00, או באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת: www.beer-sheva.muni.il .

מסמכי הבקשה יוגשו בצירוף האישורים והמסמכים הנדרשים.

להגשה עד: 19/12/2017.

הליך 53-2017- הזמנה להגיש מועמדות להיכלל בספר הקבלנים והספקים של עיריית באר שבע.