הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
30.1.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

haimv@Dimona.muni.il אתר אינטרנט

מכרז אספקת מכונת טיאוט

קוד: 39/2018 | תאריך פרסום: 10.1.19
הגוף המפרסם:
עיריית דימונה

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית דימונה מפרסמת מכרז לאספקת מכונת טיאוט יעודית. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באגף הגזברות במשרדי העירייה, אצל הגב׳ יפה מרציאנו, קומה ב׳, וזאת תמורת תשלום בסך 1000 ₪ (כולל מע״מ) אשר לא יוחזרו, וזאת החל מיום 7.1.2019 בשעה 09:00 ועד ליום 15.1.2019 בשעה 12:00. החל ממועד זה, ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של עיריית דימונה. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר חיים ורצקי, מנהל אגף שפ״ע, בכתובת דוא"ל באמצעות haimv@Dimona.muni.il החל מיום 7.1.2019 עד ליום 17.12.2018 בשעה: 14:00

מועד אחרון להגשה: פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 16/1/19 בשעה 14:15 בלשכת היועמ"ש קומה ג' בבנין העירייה

לקישור למכרז לחץ כאן