הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
10.12.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

מכרז מסגרת לתכנון, אספקה והתקנת סככות הצללה

קוד: 56/2019 | תאריך פרסום: 7.11.19
הגוף המפרסם:
הקרן לפיתוח דימונה

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

הקרן לפיתוח דימונה (להלן הקפ"ד) מזמינה בזאת הצעות ל מכרז מסגרת לתכנון, אספקה והתקנת סככות הצללה ברחבי העיר דימונה.

מפגש מציעים: מפגש מציעים יערך בתאריך 27/11/2019 יום ד' בשעה 12:00. היציאה ממשרד מנכ"ל הקפ"ד.

מועד אחרון להגשה: 10/12/2019 ,יום שלישי בשעה 14:00.

לקישור למכרז לחץ כאן