הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
28.8.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

מכרז פומבי לאיסוף ופינוי פסולת גזם גרוטאות ובניין, בשטח השיפוט של מועצה מקומית ירוחם

קוד: 08/2019 | תאריך פרסום: 13.8.19
הגוף המפרסם:
מועצה מקומית ירוחם

תחומי עיסוק רלוונטיים

ארכיון הזדמנויות

תיאור ההזדמנות העסקית

מועצה מקומית ירוחם (להלן: "המועצה" או "הרשות") מזמינה בזאת הצעות מקבלנים לאיסוף ופינוי פסולת גזם גרוטאות ובניין (להלן: "פסולת" או "אשפה"), בשטח השיפוט של מועצה מקומית ירוחם

מועד אחרון להגשה: מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך _28/08/2019 עד השעה 12:00.

לקישור למכרז לחץ כאן