הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
19.12.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

ביצוע עבודות תשתיות ופיתוח בתב"ע 40 במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

קוד: 14/2019 | תאריך פרסום: 7.11.19
הגוף המפרסם:
המועצה המקומית תעשייתית נאות-חובב

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

המועצה המקומית תעשייתית נאות-חובב (להלן: המועצה) מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע עבודות תשתיות ופיתוח בתב"ע 40 במועצה

סיור מציעים: 14.11.2019 בשעה 10:00. מפגש בחדר דיונים במשרדי הנהלת המועצה.

מועד אחרון להגשה: 19.12.2019 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים במשרדי הנהלת המועצה בנאות חובב

לקישור למכרז לחץ כאן