הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
28.5.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

מתן שירותי דוברות, יחסי ציבור וייעוץ תקשורתי

קוד: 05/19 | תאריך פרסום: 12.5.19
הגוף המפרסם:
מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ מפרסם מכרז לדוברות. איש קשר: דפנה עטיה - א' רכש התקשרויות ומכרזים טל': 08-9524424, דוא"ל: dafna@mey7.co.ilלפרטים ועיון בחוברת המכרז באתר. שאלות מציעים: עד 19/5/19 בשעה 15:00

סיור קבלנים: בתאריך 14/05/2019 שעה 14:00. יתקיים מפגש מציעים במשרדי התאגיד

מועד אחרון להגשה: 28/05/2019 שעה 13:00

לפרטי המכרז לחץ כאן