הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
22.7.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

עבודות דפוס עבור חברת כיוונים

קוד: 18/2019 | תאריך פרסום: 25.6.19
הגוף המפרסם:
כיוונים החברה לתרבות ופנאי באר-שבע

תחומי עיסוק רלוונטיים


תיאור ההזדמנות העסקית

כיוונים החברה לתרבות הפנאי בע"מ (להלן: "כיוונים"") מזמינה בזה קבלת הצעות, עבודות דפוס עבור חברת כיוונים, והכל בהתאם לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי המכרז והחוזה (להלן - "העבודות")

מועד אחרון להגשה: 2019/07/22 עד השעה 00:1

לקישור למכרז לחץ כאן