הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
1.8.18
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-9951620 אתר אינטרנט

עבודות הנגשה ברחבי העיר ערד

קוד: 21/2018 | תאריך פרסום: 8.7.18
הגוף המפרסם:
עיריית ערד

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: עבודות הנגשה ברחבי העיר ערד.

את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת גביה בימים  א', ד', ה'  בין  השעות 08:30 – 12:30; אחה"צ, ביום א' בין השעות 16:00 - 18:30; יום ג' בין השעות 08:30 - 15:30; יום ב' אין קבלת קהל.

סיור קבלנים: סיור הקבלנים יתקיים ביום 09/07/2018 בשעה 11:00 נפגשים באולם חרמון. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

מועד הגשה: ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 01/08/2018 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

לקישור למכרז לחץ כאן