הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
16.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

עבודות צביעה ומספור עמודי תאורה בשדרות

קוד: 14/2019 | תאריך פרסום: 30.5.19
הגוף המפרסם:
עיריית שדרות

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית שדרות (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי הסף, להשתתף בהליך המכרז הפומבי לביצוע עבודות לצביעה ומספור עמודי תאורה ברחבי העיר שדרות כמפורט להלן במסמכי המכרז (להלן: "העבודות")

מועד אחרון להגשה: 16/06/2019 שעה 15:00 בתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה

לקישור למכרז לחץ כאן