הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
27.4.17
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

עבודות ריהוט פנים משרדי למרכז אדמונד ולילי ספרא, קרית אדמונד י' ספרא

קוד: 2017/04/3/163(7398) | תאריך פרסום: 21.4.17
הגוף המפרסם:
האוניברסיטה העברית בירושלים

תחומי עיסוק רלוונטיים

צרכנות, ייבוא ויצוא

תיאור ההזדמנות העסקית

האוניברסיטה העברית בירושלים מפרסמת מכרז לעבודות ריהוט פנים משרדי למרכז אדמונד ולילי ספרא בניין סוזן וצ'רלס גודמן למדעי מוח, קרית אדמונד י' ספרא רכישת מסמכים: פרטי המכרזים המלאים מתפרסמים באתר תיקונים ושינויים ככל שיהיו בתנאי המכרז, לרבות כל שינוי בתאריך האחרון להגשת הצעות, יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל בלבד.

לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן

להגשה עד: 27/4/2017 12:00