הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
17.8.17
 

מעוניין בהזדמנות זו?

avibt@clalit.org.il

קבלת הצעות מחיר לשכירת מכולה לפינוי פסולת יבשה ודחסן פסולת רטובה

קוד: | תאריך פרסום: 30.7.17
הגוף המפרסם:
שירותי בריאות כללית

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

שירותי בריאות כללית, באמצעות המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, מתכבדת להזמינך להציע הצעה לשכירת מכולה לפינוי פסולת יבשה ודחסן פסולת רטובה כמפורט במסמכי הפניה המצ"ב.

כנס מציעים בתאריך 3/8/2017 בשעה 10:00 מחלקת חצר

שאלות הבהרה בנוגע להליך ניתן לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת avibt@clalit.org.il עד ליום 10/08/17 בשעה 13:00.

ההצעה תוכנס במעטפה סגורה, לתיבת ההצעות של המזמין, הממוקמת במרכז הרפואי סורוקה, מול אוניברסיטת בן גוריון בנגב סמוך לשדרות רגר ולשדרות דוד בן גוריון, באר - שבע, בניין הנהלה, קומה 1, חדר 109 וזאת, עד ליום  17.08.2017 כולל בשעה 14:00  .
על המעטפה ירשם: "פניה לקבלת הצעות מס' 24-21-17 לשכירת מכולה לפינוי פסולת יבשה ודחסן פסולת רטובה ,למרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה".

אין לשלוח את ההצעות בדואר.

נא לאשר במייל חוזר , קבלת הפנייה .

פניה לקבלת הצעות מחיר-לשכירת מכולה ודחסן