הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
26.8.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

שיפוץ מבנה רב תכליתי (ספריה) ניר עם

קוד: 26/2019 | תאריך פרסום: 7.8.19
הגוף המפרסם:
מועצה אזורית שער הנגב

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

המועצה האזורית שער הנגב  (להלן - "המועצה"), מפרסמת בזה מכרז לביצוע עבודות קבלניות מסוג – שיפוץ מבנה רב תכליתי (ספריה)

סיור קבלנים: 12.08.2019 שעה 11:00 בשער קיבוץ ניר עם - השתתפות חובה!

מועד אחרון להגשה: 26.08.2019 שעה 14:00 במשרדי המועצה

לקישור למכרז לחץ כאן