הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
27.5.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

שיפוצים מוסדות חינוך 2019 בתי ספר צבר + נווה עמרם דימונה.

קוד: 20/2019 | תאריך פרסום: 12.5.19
הגוף המפרסם:
הקרן לפיתוח דימונה

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

הקרן לפיתוח דימונה (להלן: הקפ"ד) מזמינה בזאת הצעות לשיפוצים מוסדות חינוך דימונה בתי ספר צבר ונווה עמרם דימונה. תקופת ביצוע: 45 ימים קלנדריים. רכישת מסמכים: 1,000 ש"ח אשר לא יוחזרו בכל מקרה. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הקפ"ד אצל הגב' שולה לנקרי - שדרות הרצל 1 (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר) בשעות הרגילות של הקפ"ד. ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתם

מועד אחרון להגשה: 27/05/2019 שעה 14:00. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפה סגורה ובציון מס' המכרז בתיבת המכרזים, המצויה בחדר רכש במשרדי הקפ"ד, אצל מר יוסי קסטיאל. פתיחת תיבת המכרזים ביום שני בתאריך: 27/5/2019 בשעה: 14:15 בלשכת מנכ"ל הקפ"ד (משרדי מפעל "כיתן" לשעבר)

לפרטי המכרז לחץ כאן