הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
19.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

שירותי ריסוס והדברה.

קוד: 11/2019 | תאריך פרסום: 19.5.19
הגוף המפרסם:
עיריית דימונה

תחומי עיסוק רלוונטיים

ארכיון הזדמנויות

תיאור ההזדמנות העסקית

יריית דימונה מפרסמת מכרז למתן שירותי ריסוס והדברה בשטח השיפוט של העירייה. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל חברת פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ במשרדיה ברח' התע"ש 20 כפר סבא תמורת סך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו וזאת החל מיום 19/5/19 ועד 19/6/19 בשעה 14:00 בשעות העבודה הרגילות של העירייה. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי חברת פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ באמצעות פנייה בכתב בלבד בדוא"ל idanc@portaleco.co.il טל' לבירורים ולאישור קבלת הפקס09-7654315

מועד אחרון להגשה: 19/06/2019 שעה 14:00. פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 19/6/19 שעה 14:15 בלשכת היועמ"ש קומה ג' בבנין העירייה

לפרטי המכרז לחץ כאן