הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
3.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

שירות היסעים.

קוד: 11-2019 | תאריך פרסום: 12.5.19
הגוף המפרסם:
כיוונים - החברה לתרבות הפנאי באר-שבע

תחומי עיסוק רלוונטיים

שרותי הסעות

תיאור ההזדמנות העסקית

כיוונים - החברה לתרבות הפנאי באר-שבע מפרסמת מכרז למתן שירות היסעים.
מועד אחרון להגשה: מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז יום שני, כ"ט אייר התשע"ט, 2019/06/03 עד .12:00 השעה