הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
27.5.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

תכנון, אספקה, הובלה והתקנת מתקני משחקים מונגשים לילדים עם צרכים מיוחדים רחוב הרצל דימונה

קוד: 14/2019 | תאריך פרסום: 12.5.19
הגוף המפרסם:
הקרן לפיתוח דימונה

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

הקרן לפיתוח דימונה (להלן: "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות מקבלנים לתכנון, אספקה, הובלה והתקנת מתקני משחקים מונגשים לילדים עם צרכים מיוחדים רחוב הרצל דימונה בשיטת תכנון וביצוע על פי המפורט להלן. רכישת מסמכים: את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מתאריך 15/05/2019 במשרדי המזמינה, רח' שדרות הרצל 10 דימונה, משרדי מפעל כיתן לשעבר בשעות 9:00-14:00. מחיר הרכישה הינו 1,000 ש"ח אשר לא יוחזרו בכל מקרה. טלפון לבירורים : 073-3268655 מר יוסי קסטיאל

מועד אחרון להגשה: 27/05/2019 שעה 14:00. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים בקפ"ד. ההצעות תוגשנה בשתי מעטפות סגורות עליהן יצוין מס' המכרז. ההצעות תוגשנה במסירה ידנית בלבד הכוללת את מסמכי המכרז וכל המסמכים הנדרשים

לפרטי המכרז לחץ כאן