הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
19.5.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

08-6797314 rania@alqasoum.org.il אתר אינטרנט

שירותי ניקיון רחובות בתחום שיפוטה של המועצה האזורית.

קוד: | תאריך פרסום: 12.5.19
הגוף המפרסם:
מועצה אזורית אל קסום

תחומי עיסוק רלוונטיים

ארכיון הזדמנויות

תיאור ההזדמנות העסקית

מועצה אזורית אל קסום מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי ניקיון רחובות.

מועד אחרון להגשה: 19/05/2019 שעה 12:00

לפרטי המכרז לחץ כאן