הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
23.6.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

עבודות עפר, תשתיות וסלילה בפארק תעסוקה טכנולוגי

קוד: 3/2019 | תאריך פרסום: 27.5.19
הגוף המפרסם:
עיריית נתיבות

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית נתיבות פרסמה מכרז פומבי לעבודות עפר, תשתיות וסלילה בפארק תעסוקה טכנולוגי. עיריית נתיבות מודיעה בזה על דחיית מועד סיור הקבלנים ליום רביעי 5/6/2019. כמו כן עיריית נתיבות מודיעה בזה על הארכת המועד להגשת ההצעות עד ליום ראשון 23/6/2019. רכישת מסמכים: את תיק המכרז ניתן לרכוש אצל הגב' ארלין מדינה - רכזת ועדת מכרזים במשרדי העירייה ברח' ירושלים 8, נתיבות, החל מיום רביעי 5/6/19 בין השעות 9:00-15:00 וזאת בתמורת סכום של 4,000 ש"ח אשר לא יוחזרו. טלפון לבירורים: 08-9938706.

סיור קבלנים: בתאריך 05/06/2019 שעה 14:00. הסיור יתקיים במשרדי מנהלת הסכם הגג נתיבות (מרכז הפעלה עירוני), כביש 11 הנקודות (סמוך לבניין מד"א). סיור הקבלנים אינה חובה.

מועד אחרון להגשה: 23/06/2019 12:00 את ההצעות יש להגיש ידנית לגב' ארלין מדינה במשרדי העירייה, רח' ירושלים 8 נתיבות ולשימן בתיבת ההצעות. הצעה שתגיע לאחר שעה 12:00 לא תוכנס לתיבת ההצעות

לקישור למכרז לחץ כאן