הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות

הזמנה לוועידת הנגב ה-7

 
פורסם ב-7.4.16

** שים לב אירוע זה כבר התקיים לא ניתן להירשם – נתראה באירוע הבא!

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מזמין אותך לועידת הנגב ה7, הנגב כבר כאן!