הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות

הטבות ייחודיות לעסקי תעשייה

אדריכלים

 
פורסם ב-11.8.15

משרד הכלכלה מציע מגוון הטבות והקלות לעידוד חברות באזורי עדיפות לאומית. בין ההטבות קיימים מענקים, סיוע בהעסקת עובדים, חממות טכנולוגיות, הטבות מס ועוד.

 

הטבות מס לפריפריה

הטבות מס למפעל מאושר:

קבלת מעמד של מפעל מאושר מזכה את התאגיד להטבות של תשלום מענקים ומס מופחת. המענק ניתן כאחוז ההשקעה ברכוש קבוע קרי- ציוד ומבנים חדשים הכלולים בתכנית המאושרת וזכאית למענק. גובה המענק עד כ- 20% מההשקעה (לעיתים, רכוש קבוע ייחשב כציוד משומש מיובא).

מס מופחת :

החל משנת 2011, נקבעו שיעורי מס חברות מופחתים לתעשייה. שיעור המס יחושב על כלל מחזור החברה ולא על תוספת המחזור הצפויה.

2011- 2012: אזור פיתוח א' 10%, שאר הארץ 15%.

2013- 2014: אזור פיתוח א' 7%, שאר הארץ 12.5%.

2015 ואילך: אזור פיתוח א' 6%, שאר הארץ 12%.

 

מסלול הטבות מס למפעל תעשייתי מועדף מיוחד:

מתאים למפעלים אשר סך הכנסתם בישראל עומד על עד- 1.5 מיליארד ש"ח בשנה או מאזן מאוחד של הכנסות החברה העומד על כ- 20 מיליארד ש"ח בשנה. ההטבה- מס חברות של 5% באזור א' ו- 8% בשאר הארץ חייב בדיווידנד של15%.

לפרטים נוספים לחץ כאן

 

מסלולי סיוע בהעסקת עובדים

 • מתאים לחברות תעשייה ושירותים שמחזורן גבוה מ- 100 מיליון ש"ח והן מתחייבות להקים/להרחיב/להעתיק את פעילותן לתחומי הפריפריה .
 • מסלול שכר גבוה, לפחות פי 2.5 מעלות השכר הממוצעת במשק.
  • באם מדובר במיזם חדש, החברה מחויבת להעסיק לפחות 15 עובדים חדשים.
  • במידה ומדובר בהעתקת מיזם, יש להעסיק מעל ל- 15 עובדים. יכול שיהיו אלה העובדים שהועסקו על ידי החברה לפני ההעתקה
  • הרחבת מיזם- יש להעסיק לפחות 15 עובדים נוספים מלבד העובדים הקיימים.
 •  מסלול עוגן, לפחות פי 1.5 מעלות השכר הממוצעת במשק.
  • בהקמת מיזם – על החברה להעסיק לפחות 100 עובדים חדשים.
  • בהעתקת מיזם – על החברה להעסיק במיזם המועתק לפחות 100 עובדים, ויכול שיהיו אלה העובדים שהועסקו על ידי החברה לפני ההעתקה.
  • בהרחבת מיזם – על החברה להעסיק לפחות 100 עובדים חדשים בנוסף לאלה המועסקים כבר במיזם.

 

 • מסלול נוסף לסיוע בקליטת עובדים בעסקים בישראל, מתחלק ל 2 מסלולים: מסלול תעסוקה שדרות, עוטף עזה, פריפריה ואזור פיתוח א' ומסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה מתאים לתאגיד העוסק באחד מענפי התעשייה וכן מעניק שירות עסקי באחד מענפי השירותים השונים

עסקים קטנים: עסקים שמספר העובדים בהם נמוך מ- 50 או שמחזור המכירות השנתי שלהם, נכון למועד הגשת הבקשה, נמוך מ-25 מיליון ש"ח. 

עסקים בינוניים: עסקים שמספר העובדים בהם גבוה מ- 50 ונמוך מ- 100, או שמחזור המכירות השנתי שלהם, נכון למועד הגשת הבקשה, גבוה מ-25 מיליון ש"ח ונמוך מ- 100 מיליון ש"ח.

 עסקים גדולים: עסקים שמספר העובדים בהם גבוה מ- 100 או שמחזור המכירות השנתי שלהם, נכון למועד הגשת הבקשה, גבוה מ-100 מיליון ש"ח.

 • בהקמת עסק – על העסק להעסיק לפחות 5 עובדים חדשים.
 • בהעתקת עסק – על העסק להעסיק לפחות את מספר העובדים שהועסק על ידו לפני ההעתקה, או 5 עובדים, לפי הגבוה מביניהם.
 • בהרחבת עסק – על העסק להעסיק לפחות 5 עובדים חדשים, נוספים על אלו המועסקים כבר בעסק.

לפרטים נוספים לחץ כאן

מפעלים בתחום התעשייה המעתיקים את פעילותם או מתבצעת הקמה מחדש, בהיקף השקעות של לפחות 300 מיליון ש"ח ובהיקף תעסוקתי של לפחות 400 עובדים. לפרטים נוספים לחץ כאן

פיתוח תשתיות תעשייתיות מענקי תשתיות ליזמים המקימים מפעלים באזורי עדיפות לאומית וכן יינתנו מענקים לחברות המרחיבות פעילות / מעתיקות פעילות לאזור הדרום לפרטים נוספים לחץ כאן

מרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה– מסלול סיוע לתכנית מחקר ופיתוח לתאגיד שמחזור המכירות הכולל מפעילות בישראל עולה על- 100 מ' דולר. סכום המענקים יכול להגיע  לעד כ- 75% מתכנית המו"פ. לפרטים נוספים לחץ כאן