הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות

ניהול אשראי בסביבת ריבית נמוכה

אדריכלים

 
פורסם ב-2.1.17

תזרים המזומנים הוא הדם בעורקיי כל מערך עסקי, עסק מתחיל של יזם בודד או חברת ענק. מרבית העוסקים והעסקים מגייסים אשראי, לרוב באופן ישיר באמצעות הבנקים וחברות האשראי וגם באופן עקיף באמצעות אשראי ספקים, "שוטף פלוס". צריכת האשראי צריכה להיות מתואמת להיקפי הפעילות ואופי העסק ולתמוך בפעילות והגידול העסקיים ולא להיות כאבן ריחיים על צווארו של העסק. לפני שנאפיין ונתמחר את סוגי האשראי השונים העומדים לרשות עסקים חשוב להדגיש נקודה חשובה מאין כמותה – אשראי הוא לא פתרון לפעילות גירעונית, אשראי הוא בראש ובראשונה חוב שיש להחזיר. אשראי המשמש להגדלת העסק ולתפעולו יכול להביא לצמיחה, אשראי הנלקח לכיסוי פעילות עסקית גירעונית מבלי תכנון יכולת החזר רק ירע את מצב העסק.

מסגרת אשראי
מסגרת האשראי היא מצד אחד הדרך היקרה ביותר לגייס אשראי, ומצד שני זו הדרך הגמישה ביותר. בעוד בהלוואה נשלם ריבית על כל הקרן גם אם חלקה עדיין נמצא בעו"ש וממתין לייעודו, במסגרת האשראי תשלום הריבית יהיה לפי גובה ומשך הניצול בפועל. המשמעות היא כי הימצאות תמידית מתחת לקו האפס, גם אם בגבולות המסגרת, תגרום להוצאות מימון מיותרות לעסק. נניח כי לעסק מסגרת אשראי של 100 א' ש'. העסק מגיע בשיא חודשי חיובי, לאחר סליקות והפקדות ולפני תשלומי שכר, מיסים וספקים למינוס של 20 א' ש'. ולשיא שלילי של מינוס 80 א' ש' בתנודתיות קבועה. החלפת מחצית האשראי בהלוואה לטווח בינוני של 50 א' ש' תייעל את מבנה האשראי. הריבית על ההלוואה תהיה כיום בערך מחצית מריבית המסגרת תביא את המנעד להיות בין מינוס 30 א' ש' לפלוס 30 א' ש'. לקחנו את החלק שתמיד חייב בריבית והחלפנו אותו בריבית זולה יותר. מבחינת הבנק לא צפויה בעיה באישור המהלך כיוון שישנה שמירה על סך האובליגו, אשראי בגובה 50 א' ש' נמחק מהמסגרת וניתן כהלוואה. כיוון שהמסגרת תנוצל בממוצע רק מחצית החודש יתרון הגמישות יאזן את מחירה הגבוה יותר של המסגרת.

אשראי ספקים
אשראי ספקים הוא אחד מסוגי האשראי היותר מבלבלים בעולם העסקי, בעיקר בגלל שלא אינטואיטיבי לאמוד את מחירו. למעשה ניתן לחשוב, בטעות גמורה, כי אין עלות לאשראי הזה. אבל בעסקים אין ארוחות חינם, ומחירו של האשראי הזה מסתתר בפרט הנקרא "הנחת מזומן". אם מוצר עולה לי 100 שקלים כאשר אני משלם עליו בתנאי שוטף 60 וחלה עליו הנחת מזומן של 4% אזי הדרך הנכונה להציג את הנתונים תהיה זו – עלות המוצר היא 96 שקלים. עלות אשראי לתקופה ממוצעת של 75 יום עבורו היא 4 שקלים, או 4.16% ל 75 יום, ובמונחים שנתיים כ-21.5%. שיעור ריבית שערורייתי במונחי ריבית בנקאית, אבל עובר מתחת לרדאר באשראי ספקים. הטבלה הבאה מקבילה סוג תשלום ושיעור הנחת מזומן לשיעור ריבית אפקטיבית שנתית.

 

Capture

לדוגמה, הנחת מזומן (למעשה תוספת תשלום על תשלום מאוחר שמוצגת הפוך) בשיעור של 5% במקום תשלום בתנאי שוטף 60 משולה לריבית שנתית של 26.6%! דהיינו, כדאי לעסק ללוות כסף בשיעור ריבית שנתי של עד 26.6% ולקנות מהספק במזומן. תנאי הריבית הבנקאית הנמוכה היום מאפשרים לעסקים לברור את הספקים המציעים את הנחות המזומן הגבוהות ביותר ולהמיר את תנאי התשלום למזומן, את הכסף הנדרש למימון ההליך ניתן לקבל מהבנקים בריבית נמוכה יותר. אם אתם נסמכים על בנק שיודע להבין פעילות עסקית יהיה קל להסביר שגם כאן אין עליה בסיכון האשראי הכללי של העסק הנשאר זהה, השוני הוא רק פיזור האשראי.
ניהול אשראי היא פעולה שיזמים רבים בוחרים שלא לבצע אלא לבחור במה שמציע הבנק או לדבוק במה שהיה, אבל האשראי שמהווה חלק מהסביבה העסקית גם הוא דינמי. תקופה זו המשלבת ריבית נמוכה לצד התגברות התחרות בקרב נותני אשראי חוץ בנקאיים היא זמן טוב לבדק עסק מקיף בנושא ושיפור עמדות.


שחף מזין , סמנכ"ל למינהל אקדמי

מל"א – המרכז ללימודים אקדמיים