הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות

המיזם שמשאיר את הכסף לעסקים בנגב

אדריכלים

 
פורסם ב-19.10.17

לפניכם סיקור המיזם ביזבנגב   – בעיתון ידיעות אחרונות.

ביזבנגב פועל למינוף העסקים הקטנים והבינוניים בנגב על ידי הנגשת מידע ממוקד ופרואקטיבי, מידע וחיבורים שיסייעו לשילוב עסקים מקומיים בפעילות הכלכלית המקומית.
הזדמנויות עסקיות של המוסדות הגדולים בנגב, כדוגמת רשויות מקומיות, חברות פרטיות גדולות, מוסדות ציבוריים כגון בית חולים סורוקה, אוניברסיטת בן גוריון וכו', ועל ידי כך להבטיח אפשרות לצמיחה כלכלית ברת קיימא בנגב.

039d816c