הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות

סיכום פעילות 2016 – ביזבנגב מחברים עסקים להזדמנויות

אדריכלים

 
פורסם ב-28.6.17

המשרד לפיתוח הפריפריה,הנגב והגליל באמצעות הרשות לפיתוח הנגב, והסכונות לעסקים קטנים ובינוניים ומערך מעוף בדרום, רואים בחזונם פיתוח כלכלי ועסקי במרחב הנגב, ועל כן שמו להם מטרה משותפת לחולל מפנה משמעותי בתחום הנ"ל.

מיזם ביזבנגב נרקם והחל את פעילותו בשלהי שנת 2013 עת זוהתה ההזדמנות האסטרטגית והצורך לסייע לעסקים בגנב, בדגש על עסקים קטנים ובינוניים, למנף את ההזדמנויות לטובת התפתחותם העסקית ולהביא להשארת יותר משאבים המיוצרים ע"י מוסדות העוגן והפרויקטים הממשלתיים הגדולים – בנגב.

שנת 2016 הוגדרה כשנת תרגום פעולות בניית התשתית והרתימה לעשייה ממשית. המיזם התעצם, ונכנס לתהליכי עבודה שיטתיים ומובנים עם מטרות ויעדים ברורים.
בחוברת הבאה יוצגו הפעולות והתוצרים של שנת 2016, לצד הסתכלות על הדרך הארוכה שעוד נכונה לנו בהמשך העשייה לטובת פיתוח כלכלי עסקי בנגב.

לצפייה בחוברת המלאה >>

 Capture