הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
8.12.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

ביצוע עבודות להקמת בית ספר למחול בביה"ס התיכון מקיף ו' בב"ש

קוד: 419/2019 | תאריך פרסום: 10.11.19
הגוף המפרסם:
החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

החברה הכלכלית לפיתוח באר-שבע בע"מ (להלן – החברה), באמצעות מנהלת הסכם הגג באר שבע (להלן – המנהלת), מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות הנדסיות להקמת בית ספר למחול בביה"ס התיכון מקיף ו' בעיר באר שבע.

סיור קבלנים: יתקיים ביום20/11/2019 בשעה 12:00 .מקום המפגש: במשרדי מינהלת הסכם הגג, שד' יצחק רגר 57 ,בניין A ,קומה 2 ,באר שבע. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה.

מועד אחרון להגשה: ביום 08/12/2019 בשעה 15:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד ולא בדואר ו/או בכל דרך אחרת במשרדי החברה הכלכלית )לא במשרדי המנהלת(.

לקישור למכרז לחץ כאן