הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
17.12.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

ביצוע שדרוג מפעל מוגן בירוחם

קוד: 12/2019 | תאריך פרסום: 26.11.19
הגוף המפרסם:
החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם (להלן: "החברה") מתכבדת בזאת להזמינכם להגיש הצעתכם לביצוע עבודות בניית שדרוג מפעל מוגן בירוחם במועצה המקומית ירוחם (להלן: "הפרוייקט" או "העבודות"), הכל לפי התנאים כמפורט להלן. תיאור כללי של העבודה: עבודות בנייה מבנה שדרוג מפעל מוגן בירוחם כולל פיתוח , והכל כמפורט במסמכי המכרז לרבות תוכניות, ומפרט טכני.

סיור מציעים: סיור קבלנים חובה במשרדי החברה, ביום ה' 28/11/2019 בשעה 10:00 .מועד אחרון

מועד אחרון להגשה: ביום ג' 17/12/2019  עד השעה 12:00

לקישור למכרז לחץ כאן