הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
30.3.20
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

בנית גן ילדים דו-כיתתי בשכונה 48

קוד: 09/2020 | תאריך פרסום: 9.3.20
הגוף המפרסם:
המועצה המקומית כסיפה

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

המועצה המקומית כסיפה פונה בזאת לקבל הצעות מחיר לבניית גן ילדים דו-כיתתי בשכונה 48 שבמועצה המקומית כסיפה בשטח של כ- 256 מ"ר

סיור קבלנים: יערך בתאריך 23.03.2020 בשעה 10:00 במועצה מקומית כסיפה.

מועד אחרון להגשה: הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור ביד במועצה מקומית כסיפה, במשרד מהנדס המועצה לא יאוחר מתאריך 30.03.2020 בשעה 12:00

לקישור למכרז לחץ כאן