הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
2.2.20
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

החלפת קירוי גגות וחיזוק שלד הפלדה בשלושה מבנים ברח' פלדה 19, 21, 23 באזור התעשיה ערד

קוד: 01/2020 | תאריך פרסום: 13.1.20
הגוף המפרסם:
עיריית ערד

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות מקבלנים לביצוע: החלפת קירוי גגות וחיזוק שלד הפלדה בשלושה מבנים ברח' פלדה 19, 21, 23 – אזור תעשיה ערד

סיור קבלנים: סיור הקבלנים יתקיים ביום 14/01/2020 בשעה 11:00 נפגשים ברח' הפלדה 19 בערד. השתתפות בסיור זה הינה חובה כדי להשתתף במכרז. קבלן שלא ישתתף בסיור, הצעתו תיפסל.

מועד אחרון להגשה: ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית, עד ליום 02/02/2020 בשעה 16:00 לתיבת המכרזים של עיריית ערד, בלשכת מנכ"ל העירייה.

לקישור למכרז לחץ כאן