הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
9.2.20
 

מעוניין בהזדמנות זו?

michrazim@rng.org.il

הקמת מקווה במרחב עם

קוד: 116/2019 | תאריך פרסום: 13.1.20
הגוף המפרסם:
מועצה אזורית רמת הנגב

תחומי עיסוק רלוונטיים

בניין, בינוי ותשתיות

תיאור ההזדמנות העסקית

מועצה אזורית רמת הנגב מזמינה בזאת להציע הצעות להקמת מקווה במרחב עם

סיור קבלניםחובה ביום 19.1.2020 בשעה 10:30 נפגשים במבנה קהילתי מרחב עם

תאריך אחרון להגשת החומר: 9.2.2020 בשעה 14:00.

לקישור למכרז לחץ כאן