הצטרף לאינדקס העסקים פרסם הזדמנות
< חזרה
תאריך הגשה
22.12.19
 

מעוניין בהזדמנות זו?

אתר אינטרנט

מכרז מערכות מחשוב- מועצה מקומית ירוחם

קוד: 19/11 | תאריך פרסום: 27.11.19
הגוף המפרסם:
מועצה מקומית ירוחם

תחומי עיסוק רלוונטיים

מדיה ואינטרנט

תיאור ההזדמנות העסקית

מועצה מקומית ירוחם מזמינה בזאת הצעות לרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות עבור המועצה כמפורט במסמכי המכרז

מועד אחרון להגשה: עד תאריך 22.12.2019 עד השעה 12:00 ולהכניסה לתיבת המכרזים במועצה המקומית ירוחם. אין לשלוח הצעות בדואר

לקישור למכרז לחץ כאן